Sodni tolmač – izobrazba

Eden izmed pogojev da se lahko prijavimo na strokovni izpit za sodnega tolmača je tudi univerzitetna izobrazba. Zaradi tega, ker so besedila, ki jih sodni tolmač ponavadi prevaja predvsem pravne narave, ima veliko kandidatov univerzitetno izobrazbo s pravnega področja. Ti kandidati se namreč že med študijem soočijo s pravnimi pojmi in tako že tekom študija pridobijo strokovno znanje, ki jim kasneje koristi pri opravljanju željenega izpita. Veliko kandidatov pa je tudi jezikoslovcev, saj ti v študijskih letih do potankosti spoznajo tuj jezik, za katerega hočejo pridobiti naziv sodnega tolmača, kar jim omogoča razumevanje pravnih besedil in morajo tako svoje znanje nadgraditi le s strokovnim znanjem iz prava. Zraven univerzitetne izobrazbe ter strokovnega znanja, pa so potrebne tudi praktične izkušnje, s pomočjo katerih lahko nato suvereno prevajamo pravna besedila.

Sodni prevod – kaj je to?

Sodni prevodi so prevodi, katere za vas opravijo sodno zapriseženi prevajalci, kateri s svojim žigom ter izjavo jamčijo, da je opravljen prevod enak besedilu izvirnega dokumenta. Prevedeno besedilo ter tolmačeva izjava se vedno tudi fizično vežeta na vaš originalni dokument oz. overjeno kopijo orginala oz. na navadno kopijo, izbira je odvisna od namena prevoda. Zatorej se je vedno dobro že predhodno pri inštituciji, ki od vas zahteva preveden dokument, pozanimati, kaj bi bila za vas najugodnejša rešitev.

Takšne vrste prevodov se najpogosteje uporablja za prevod uradnih dokumentov, kot sta npr. osebna izkaznica in potni list ter za diplome, razna spričevala, pogodbe…

Ob naročilu sodnega prevoda pri prevajalski agenciji pa morate biti pozorni tudi na to, kako hitro bi želeli imeti dokument spet v vaših rokah. Zaradi zahtevnosti besedila oz. že prej omenjene vezave na dokument sam, lahko izvedba tega traja nekoliko dlje kot pa običajno prevajanje. Da se torej izognete nepotrebnim skrbem, se najprej o vsem tem pozanimajte pri uradni inštituciji, kjer potrebujete prevod, nato te informacije že ob povpraševanju posredujte prevajalski agenciji in prevajanje se lahko prične.

Vrste sodnih prevodov

Stranke zahtevajo sodno overjene prevode za različne vrste besedil, najpogostejše vrste dokumentov so spričevala, rojstni listi, potrdila o izobrazbi, zlasti diplome, izpisi iz sodnega registra, poslovni ter finančni dokumenti oziroma dokumentacija in še številne druge obike dokumentov.

Sodni prevodi

Sodne prevode opravljajo prevajalci, ki so s strani ministrstva za pravosodje imenovani kot stalni sodni tolmači. Dokumenti, ki so bili uradno prevedeni, se po prevodu zapečatijo in zvežejo skupaj z originalnim besedilom ali kopijo izvornega besedila, ki je bilo overjeno. Sodni prevodi se najpogosteje uporabljajo za potne liste, izpiske iz sodnega registra, univerzitetne dokumente (npr. diplomsko delo), pogodbe,…